מקרקעין

קרקע היא אחד מהנכסים המוחשיים המשמעותיים ביותר עבור האדם. צורות ההחזקה והבעלות בקרקע במדינת ישראל, מושתתות על מערך דינים הקרויים דיני מקרקעין. דינים אלו נחלקים למספר ענפי משנה הנוגעים בין היתר לאופן העברת בעלות בקרקע, תיעוד הבעלות בקרקע ואופן חלוקת הקרקע בין בני משפחה בהליכי גירושין או ירושה.

דיני מקרקעין – ענף משפטי רחב ומסועף

עולם המשפט עוסק מזה מאות שנים בהסדרת שני סוגים עיקריים של יחסים. האחד הוא היחס בין אדם לחברו והשני הוא היחס בין אדם לרכוש. דיני מקרקעין כוללים בתוכם מגוון רחב של מצבים משפטיים המשלבים בתוכם ענפים משפטיים נוספים כגון דיני משפחה, דיני חוזים ודיני מיסים.

השילוב בין דיני משפחה ודיני מקרקעין

השילוב של דיני מקרקעין עם דיני משפחה בא לידי ביטוי במגוון רחב של עסקאות נדל"ן וסיטואציות משפטיות למיניהן, בהן חלוקת נכס במקרה של גירושין, חלוקת נכס במסגרת צו ירושה במקרה של פטירת בעליו, הסכם ממון ביחס לנכס מקרקעין והעברת נכס במתנה בין בני משפחה.  

העברת נכס ללא תמורה בין בני משפחה

עסקאות נדל"ן אשר במסגרתן מועבר נכס מידי בן משפחה אחד לבן משפחה אחר, כוללת בתוכה מספר היבטים משפטיים. ההיבט הראשון נוגע לאפשרות המשפטית לקבל נכס בעל ערך רב כל כך ללא כל תמורה. על פי חוק המתנה, התשובה לכך היא חיובית.

יחד עם זאת מאפשר החוק להעניק את הנכס ללא תמורה בכפוף לתנאים מסוימים, כאשר רק בהתקיים התנאים הללו, תושלם העברת הבעלות בנכס. כמו כן, יש לתת את הדעת לסוגיות הנוגעות לנטל המס המוטל במקרה של העברת נכס ללא תמורה כאשר המהותי שבהם הוא מס רכישה. רצוי להסתייע בליווי אישי מלא של עורך דין מקצועי בעת העברת נכס ללא תמורה בין בני משפחה.

רכישה או מכירה של דירות וקרקעות

רכישת קרקע דורשת בחינה מקדימה מעמיקה אודות זהות בעליה והאפשרות כי היא משועבדת לטובת אדם אחר. כמו כן, רצוי לבחון היטב את היקף החבות במס רכישה, בטרם הוצאת העסקה אל הפועל. גם מכירה של קרקע או דירה, דורשת ליווי אישי מלא על ידי עורך דין העוסק בתחום של עסקאות נדל"ן לשם בחינת ההיבטים המשפטיים הנובעים מהליך מכירה, כגון חובת מס שבח.

 

חלוקת נכסים בין בני זוג בהליך הגירושין

חוק יחסי ממון מסדיר את אופן חלוקת הנכסים בין בני הזוג וזאת כאשר לא קיימת הסכמה אחרת בין הצדדים. הכלל המצוי בליבת החוק, מורה על חלוקת הנכסים באופן שוויוני בין בני הזוג בעת הליך הגירושין. יחד עם זאת, חוק זה אינו חל על נכס אשר היה בבעלות מי מבני הזוג לפני חתונתם או על נכס שניתן במתנה או בירושה לאחד מבני הזוג לאחר הנישואין.

במהלך הליך גירושים, עשויות להתעורר מחלוקות באשר לאופן חלוקת הנכס המשמש למגורים. במידה שלצד נכס המגורים, קיימים נכסים נוספים כגון חסכונות ופיקדונות, עשוי לבקש אחד מבני הזוג ליצור את האיזון השוויוני על דרך השארת נכס המגורים בידיו בתמורה להעברת החזקה באותם נכסים נוספים לידי בן הזוג האחר.

תפקיד הסכם ממון בהליך גירושים בו קיימת מחלוקת בנוגע לנכס

תפקידו של הסכם ממון הוא לפתור את כלל הסוגיות העשויות להתעורר ביחס לנכס המגורים ושאר נכסי בני הזוג, וזאת עוד בשלב שלפני הנישואין. כמו כן, אין מניעה לכונן הסכם ממון גם במהלך הנישואין. כך לדוגמה, ניתן לקבוע בהסכם כי במקרה של גירושים יימכר הנכס ותמורתו תחולק באופן שווה בין בני הזוג או לחילופין כי אחד מבני הזוג יהיה זכאי לקבל לידיו את נכס המגורים.

ביצוע פעולות משפטיות במקרקעין רק בליווי עורך דין מנוסה

עסקאות רכישה או מכירה של מקרקעין, חתימה על הסכם ממון וטיפול במקרקעין בהליכי גירושין, כפופים למגוון מסועף ומורכב של חוקים ותקנות ומצריכים ליווי אישי מלא של עו"ד מנוסה. עו״ד יפעת קארו הללי – ליווי אישי | דיני משפחה | מקרקעין, היא עו"ד מנוסה ומקצועית אשר מעניקה ליווי, ייעוץ וייצוג משפטי בכל מצב משפטי הנוגע למקרקעין.

אז מה היה לנו במאמר זה :

בואו נדבר > לחצו כאן
1
ייעוץ אונליין
צריכים עזרה ? זמינה גם בוואצאפ